xử nữ và bảo bình

Bảo Bình – Xử Nữ: Liệu có hợp?

Bề ngoài, cô nàng Xử Nữ rất điềm đạm và lạnh lùng nhưng thực chất, họ có khả năng quan