tướng người vợ tốt

Xem bói vui về tương lai bạn có phải là người vợ tốt?

Bạn tự thấy mình khá ổn, quan hệ giao tiếp cũng không đến nỗi nào. Nhưng trong mắt con trai,