tin tức tuyển dụng

Cơ Hội Nghề Nghiệp Với Vietnam Airlines.

Số lượng tuyển chọn: 02 Chuyên viên kế toán, 10 Nhân viên kỹ thuật (Kỹ sư và Thợ kỹ thuật),

Những tình huống thử thách bạn từ nhà tuyển dụng.

Trong đời sinh viên, hẳn các bạn đều đã trải qua một vài buổi phỏng vấn: nào là xin đi