thông báo việc làm

Cơ Hội Nghề Nghiệp Với Vietnam Airlines.

Số lượng tuyển chọn: 02 Chuyên viên kế toán, 10 Nhân viên kỹ thuật (Kỹ sư và Thợ kỹ thuật),