Mazda MX-5

Mazda MX-5 đạt cột mốc quan trọng 1 triệu chiếc xuất xưởng

    Quay trở lại năm 2000, MX-5 được ghi danh trong cuốn sách kỷ lục Guinness khi là mẫu