Người Mẫu Nam

[Mẫu Nam] Mai Đức Tiến

Năm Sinh 1984 Chiều Cao 1m83 Cân Nặng 82kg Số Đo 100-86-103

[Mẫu Nam] Đức Vĩnh

Năm Sinh 1984 Chiều Cao 1m83 Cân Nặng 82kg Số Đo 100-86-103

[Mẫu Nam] Lê Nguyên Khôi

Năm Sinh 1990 Chiều Cao 1m85 Cân Nặng 70kg Số Đo 101-73-95

[Mẫu Nam] Việt Anh

Năm Sinh 1990 Chiều Cao 1m87 Cân Nặng 72 kg Số Đo 98 – 75 – 95

[Mẫu Nam] Lê Kiên Định

Năm Sinh 1991 Chiều Cao 1m80 Cân Nặng 75kg Số Đo 95-72.5-92.5

[Mẫu Nam] Thanh Thức

Năm Sinh 1984 Chiều Cao 1m81 Cân Nặng 70 kg Số Đo 94-78-96

[Mẫu Nam] Trần Quý

Năm Sinh 1989 Chiều Cao 1m85 Cân Nặng 70kg Số Đo N-A

[Mẫu Nam] Đức Vũ

Năm Sinh 1993 Chiều Cao 1m80 Cân Nặng 65kg Số Đo 98-71-93

[Mẫu Nam] Tuấn Duy

Năm Sinh N-A Chiều Cao N-A Cân Nặng N-A Số Đo N-A

[Mẫu Nam] Hữu Vi

Năm Sinh N-A Chiều Cao N-A Cân Nặng N-A Số Đo N-A